خانه
مدیر آموزش و پرورش منطقه قرچک منصوب شد
مهدی نیکبخت به عنوان مدیر آموزش و پرورش منطقه قرچک منصوب شد


طی حکمی از سوی علیرضا کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران،مهدی نیکبخت به عنوان مدیر آموزش و پرورش منطقه قرچک منصوب شد.
آموزش و پرورش توسعه پایدار جامعه را محقق می کند
مدیرکل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران گفت: آموزش و پرورش به عنوان خاص ترین نظام و نهاد عمومی ، کانون اصلی وتأثیرگذارتوسعه پایدار جامعه است .


علیرضا کمرئی روز یکشنبه در آئین معارفه مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان قرچک که در محل کانون ملائک این شهر برگزار شد گفت:آموزش و پرورش کارکردهای مختلفی دارد که توجه به هرکدام از این کارکردها می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی جامعه را برطرف نموده و دست یابی به اهداف نظام رامحقق نماید .
در چهارمین روز هفته دولت
افتتاح دو باب آموزشگاه در شهرستان ملارد


با حضور معاون کل نهاد ریاست جمهوری، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و مسئولین شهرستان ملارد دو باب آموزشگاه به بهره برداری رسید.
اجرای طرح تبصره 75 در آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
همایش نظارت بر تبصره 75 آموزش و پرورش شهرستانهای استانهای تهران کلید خورد


محسن بهارلو معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از اجرای دقیق تبصره 75 خبر داد .
بیست و دومین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد
آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران میزبان مرحله نهایی بیست و دومین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد شد


دبیرخانه بیست و دومین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد از میزبانی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران خبر داد .
مشاور مدیر کل و رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد
محمد صید لو به عنوان مشاور مدیر کل و رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد


طی حکمی از سوی علیرضا کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، محمد صید لو به عنوان مشاور مدیر کل و رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد
معاون پژوهش ، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد
حسین سنجری به عنوان معاون پژوهش ، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد


طی حکمی از سوی علیرضا کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، حسین سنجری به عنوان معاون پژوهش ، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد
مشاور اجرایی مدیر کل منصوب شد
سید مجتبی هاشمی به عنوان مشاور اجرایی مدیر کل منصوب شد


طی حکمی از سوی علیرضا کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، سید مجتبی هاشمی به عنوان مشاور اجرایی مدیر کل منصوب شد
16 رتبه برتر در سی و دومین مسابقات قرآن ، نمازو عترت
دانش آموزان آموزش پرورش شهرستانهای استان تهران در سی و دومین مسابقات قرآن ، نمازو عترت خوش درخشیدند


آموزش پرورش شهرستانهای استان تهران با 16 عنوان برتر در سی و دومین مسابقات قرآن ، نمازو عترت نسبت به سال گذشته در کسب عناوین دو برابر افزایش یافت
بیشتر
مدیر آموزش و پرورش منطقه قرچک منصوب شدمهدی نیکبخت به عنوان مدیر آموزش و پرورش منطقه قرچک منصوب شد
طی حکمی از سوی علیرضا کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران،مهدی نیکبخت به عنوان مدیر آموزش و پرورش منطقه قرچک منصوب شد.17:471393/6/9 يكشنبه

آموزش و پرورش توسعه پایدار جامعه را محقق می کندمدیرکل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران گفت: آموزش و پرورش به عنوان خاص ترین نظام و نهاد عمومی ، کانون اصلی وتأثیرگذارتوسعه پایدار جامعه است .
علیرضا کمرئی روز یکشنبه در آئین معارفه مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان قرچک که در محل کانون ملائک این شهر برگزار شد گفت:آموزش و پرورش کارکردهای مختلفی دارد که توجه به هرکدام از این کارکردها می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی جامعه را برطرف نموده و دست یابی به اهداف نظام رامحقق نماید .17:391393/6/9 يكشنبه

درگرامی داشت هفته دولتاهم فعالیتهای آموزش و پرورش پاکدشت در دولت یازدهم
همزمان با هفته دولت آموزش وپرورش پاکدشت اهم فعالیتهای خود در دولت یازدهم را معرفی کرد13:531393/6/5 چهارشنبه

در چهارمین روز هفته دولتافتتاح دو باب آموزشگاه در شهرستان ملارد
با حضور معاون کل نهاد ریاست جمهوری، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و مسئولین شهرستان ملارد دو باب آموزشگاه به بهره برداری رسید.13:131393/6/5 چهارشنبه

درگرامی داشت هفته دولتاهم فعالیتهای آموزش و پرورش دماوند در دولت یازدهم
همزمان با هفته دولت آموزش وپرورش دماوند اهم فعالیتهای خود در دولت یازدهم را معرفی کرد13:001393/6/5 چهارشنبه
علیرضا کمریی مدیر کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران در آئین کلنگ زنی احداث احداث مدرسه 6 کلاسه خیری در روستای منجیل آباد رباط کریم گفت : ایجاد ساز و کارهای مناسب برای حفظ و ارتقای مستمر سطح مشارکت خیرین مدرسه ساز و واقفین از اهداف کلان آموزش و پرورش
اهم فعالیتهای آموزش و پرورش ورامین در دولت یازدهم
همایش نظارت بر تبصره 75 آموزش و پرورش شهرستانهای استانهای تهران کلید خورد
آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران میزبان مرحله نهایی بیست و دومین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد شد
اهم فعالیت آموزش و پرورش رباط کریم در دولت یازدهم
بیشتر
مدیر آموزش و پرورش منطقه قرچک منصوب شدمهدی نیکبخت به عنوان مدیر آموزش و پرورش منطقه قرچک منصوب شد
طی حکمی از سوی علیرضا کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران،مهدی نیکبخت به عنوان مدیر آموزش و پرورش منطقه قرچک منصوب شد.17:471393/6/9 يكشنبه

آموزش و پرورش توسعه پایدار جامعه را محقق می کندمدیرکل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران گفت: آموزش و پرورش به عنوان خاص ترین نظام و نهاد عمومی ، کانون اصلی وتأثیرگذارتوسعه پایدار جامعه است .
علیرضا کمرئی روز یکشنبه در آئین معارفه مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان قرچک که در محل کانون ملائک این شهر برگزار شد گفت:آموزش و پرورش کارکردهای مختلفی دارد که توجه به هرکدام از این کارکردها می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی جامعه را برطرف نموده و دست یابی به اهداف نظام رامحقق نماید .17:391393/6/9 يكشنبه

درگرامی داشت هفته دولتاهم فعالیتهای آموزش و پرورش پاکدشت در دولت یازدهم
همزمان با هفته دولت آموزش وپرورش پاکدشت اهم فعالیتهای خود در دولت یازدهم را معرفی کرد13:531393/6/5 چهارشنبه

در چهارمین روز هفته دولتافتتاح دو باب آموزشگاه در شهرستان ملارد
با حضور معاون کل نهاد ریاست جمهوری، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و مسئولین شهرستان ملارد دو باب آموزشگاه به بهره برداری رسید.13:131393/6/5 چهارشنبه

درگرامی داشت هفته دولتاهم فعالیتهای آموزش و پرورش دماوند در دولت یازدهم
همزمان با هفته دولت آموزش وپرورش دماوند اهم فعالیتهای خود در دولت یازدهم را معرفی کرد13:001393/6/5 چهارشنبه
اهم فعالیتهای آموزش و پرورش ورامین در دولت یازدهم
اهم فعالیت آموزش و پرورش رباط کریم در دولت یازدهم
اهم فعالیت آموزش و پرورش رودهن در دولت یازدهم
اهم فعالیت آموزش و پرورش قرچک در دولت یازدهم
اهم فعالیت آموزش و پرورش بهارستان یک در دولت یازدهم
بیشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه ها و فایل ها
سه شنبه 11 شهريور 1393   08:34:03
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
True
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
خانه | بازگشت | نقشه سایت |
Guest2 (meduguest2)


Powered By Sigma ITID.